Hvem vi er

Bostadsrättsföreningen Råsa er beliggende i Pauliström midt i Smålands smukke natur. Foreningen består af 2 nyrenoverede boligblokke på 2 etager med i alt 15 lejligheder i størrelser fra 69 m2 til 138 m2. 13 lejligheder ejes af danskere og 2 lejligheder af tyskere, så det er et “lille stykke Danmark” midt i de svenske skove.

Foreningen råder desuden over en ekstra lejlighed, der udlejes primært til familie og venner.

En Bostadsrättsförening er mest at betragte som en ejerforening. Det betyder, at foreningen har et sæt vedtægter og en generalforsamlingsvalgt bestyrelse, der er ansvarlig for den daglige ledelse af foreningen.

En Bostadsrättsförening er underlagt bostadsrättsloven (BRL). Det er bestyrelsens ansvar, at foreningen ledes i overensstemmelse med loven. Sker dette ikke kan bestyrelsen stilles personligt til ansvar.

Når man køber en bostadsrätt, køber man reelt set en ejerlejlighed, hvori der kan optages lån evt. med sikkerhed i lejligheden. Såvel danske som svenske banker yder lån til køb af en bostadsrätt. Man hæfter derfor kun for de lån, man evt. har optaget med sikkerhed i lejligheden.

Bostadsrättsförening
Som medlem i en ”bostadsrättsförening” ejer man selve lejligheden og har derved selv ansvaret for at reparere og vedligeholde lejligheden. Ejendommen, have og fællesområder forvaltes af alle medlemmerne gennem bestyrelsen. Derfor betaler man, som i en ejerforening i Danmark, en månedsafgift til boligretsforeningen, som så betaler fællesudgifterne. Denne afgift angives i salgsmaterialet og dækker foreningens udgifter til lån, afdrag, skatter, fondsindbetalinger, drift og vedligeholdelse.

Afgift og forbrug
Oven i afgiften til foreningen kan komme el, varme og vand. I RÅSA er dette inkluderet i den månedlige afgift. Boligretsforeningen bestemmer over husets økonomi og vedligeholdelse. Som medlem i foreningen har man stemmeret på foreningens generalforsamling. Derved har man mulighed for at få indflydelse på husets drift og på, hvor meget man skal betale i afgift.
Når man siden hen sælger lejligheden, bestemmer man selv prisen og boligretsforeningen har ingen ret til at få del i salgsprovenuet. Det er altså markedsværdien, der bestemmer salgsprisen.

Så der er egentlig ikke den store forskel mellem det svenske begreb “Bostadsrätt” og det danske begreb ejerlejlighed.

Bostadsrättsföreningen RÅSA blev stiftet i 2006 og fremstår i dag med to smukke bygninger, hvor lejlighederne generelt er af høj kvalitet. Der er løbende investeret i bl.a. energisparende foranstaltninger. Dette sammenholdt med en effektiv drift samt en begrænset fremmedkapital betyder, at foreningen har en god økonomi.

Comments are closed.