Hvad er en Bostadsrätt?

En Bostadsrättsförening er mest at betragte som en ejerforening. Det betyder, at foreningen har et sæt vedtægter og en bestyrelse valgt ved generalforsamling, der er ansvarlig for den daglige ledelse af foreningen.

En Bostadsrättsförening er underlagt bostadsrättsloven (BRL). Det er bestyrelsens ansvar, at foreningen ledes i overensstemmelse med loven. Sker dette ikke kan bestyrelsen stilles personligt til ansvar.

Køb og salg af en bostadsrätt:

Når du køber en bostadsrätt, køber du reelt set en ejerlejlighed, hvori der kan optages lån evt. med sikkerhed i lejligheden. Såvel danske som svenske banker yder lån til køb af en bostadsrätt. Du hæfter derfor udelukkende for de lån, du eventuelt selv har optaget med sikkerhed i lejligheden.
Som medlem i en ”bostadsrättsförening” ejer du selve lejligheden og har derved selv ansvaret for at reparation og vedligeholdelse af den. Ejendommen, have og fællesområder forvaltes af alle medlemmerne gennem bestyrelsen. Derfor betaler du, ligesom i en dansk ejerforening, en månedlig afgift til bostadsrättsföreningen, som så sørger for betaling af fællesudgifterne. Denne afgift angives i lejlighedens salgsmateriale og dækker foreningens udgifter til lån, afdrag, skatter, fondsindbetalinger, drift og vedligeholdelse.

Bostadrättsföreningen bestemmer over husets økonomi og vedligeholdelse. Som medlem i foreningen har man stemmeret på foreningens generalforsamling. Derved har man mulighed for at få indflydelse på husets drift og på, hvor meget man skal betale i afgift.

Når man siden hen sælger lejligheden, bestemmer man selv salgsprisen og bostadsrättsföreningen har ingen ret til at få del i salgsprovenuet. Det er altså markedsværdien, der bestemmer salgsprisen.

Så der er egentlig ikke den store forskel mellem det svenske begreb “Bostadsrätt” og det danske begreb “ejerlejlighed”.

Forbrug
I RÅSA er dit forbrug af el, varme og vand  inkluderet i den månedlige afgift.

Eventuelt øvrigt forbrug som internet, tv og lign. betales af